Kurssin sisältö

Roller derbyn alkeiskurssit kestävät kolme kuukautta. Harjoituksia on kurssista ja tilojen saatavuudesta riippuen yksi tai kaksi kertaa viikossa. Alkeiskurssilla opetellaan luisteluasento, luistelutekniikka, pelin sääntöjä sekä kontaktinoton perusteet.

Alkeiskurssin lopussa suoritetaan taito- ja sääntötestit (engl. minimum skills test). Taitotestin läpäisemiseksi tulee koko alkeiskurssin ajan harjoitella tavoitteellisesti. Vaikka testiä ei heti läpäisisi, ei huolta – mahdollisuuksia suorittaa testit uudelleen tulee kyllä. Monet käyvät alkeiskurssin pari kertaa, jos rullaluistelu on ihan uusi juttu.

Testin läpäisseet pelaajat siirtyvät seuran yhteisiin treeneihin, joita on noin 3 kertaa viikossa. Kuukauden aktiivisen harjoittelun jälkeen voivat uudet pelaajat hakea joukkueisiin. Jos haluaa alkaa treenata tavoitteellisesti, voi hakea paikkaa Dirty Riverin A- tai B-joukkueesta. Muutoin voi vain jatkaa pelailua ja luistelua koko seuran yhteisissä harjoituksissa. Seurassamme on siis mahdollista joko nousta huipulle tai harrastaa ja luistella turvallisessa ympäristössä ilman kilpailemista.

Alkeiskurssin aikana opit myös urheiluseurassa toimimista ja pääset tutustumaan useisiin uusiin ihmiseen! Seuramme on täynnä erilaisia ja upeita yksilöitä!

Alkeiskurssille voivat osallistua KAIKKI!

Dirty River Roller Derbyn alkeiskursseille voivat osallistua kaikki yli 16-vuotiaat! Sukupuolella, seksuaalisuudella, kansallisuudella, aiemmalla urheilutaustalla tai kunnolla ei ole väliä. Mitään ei tarvitse osata etukäteen, vaan kurssilla opetetaan kaikki, mitä tarvitset taitotestin läpäisemiseksi!

Seurassamme toimii myös useita henkilöitä, jotka eivät luistele ollenkaan. Seuraamme voivat liittyä myös joukkuetoiminnasta, valmentamisesta, toimitsemisesta, tuomaroinnista ja seuratoiminnasta kiinnostuneet henkilöt! Kaikki ovat tasavertaisia seuramme jäseniä ja aina yhtä tervetulleita!

DIRTY RIVER ROLLER DERBY RY:N ARVOT:

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus: DRRD:n tavoite on olla turvallinen ja syrjinnästä vapaa tila kaikille jäsenilleen, pelien vapaaehtoisille sekä faneille. Sukupuolen moninaisuutta sekä jokaisen jäsenen itsemäärittelyoikeutta kunnioittaen emme käytä sukupuolittavia ilmauksia treenitilassa. DRRD ei hyväksy syrjintää henkilön ihonvärin, uskonnon, sukupuolen, sukupuolikokemuksen, iän, kansallisuuden, vamman, kehon, siviilisäädyn tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella. DRRD:ssä ei hyväksytä arvottamista sen mukaan identifioituuko henkilö naiseksi, mieheksi, muunsukupuoliseksi, transsukupuoliseksi, sukupuolettomaksi, intersukupuoliseksi tai joksikin muuksi. DRRD ei aseta feminiinisyyden minimivaatimuksia joukkueidensa eikä vastustajajoukkueidensa pelaajille. DRRD:n kilpailevissa joukkueissa saavat pelata kaikki henkilöt, jotka eivät koe kuuluvansa miesten joukkueisiin.

Avoimuus ja läpinäkyvyys: seurassa suhtaudutaan myönteisesti ja avoimesti jäsenten ehdotuksiin ja mielipiteisiin. Jokaisella on oikeus saada äänensä kuuluviin seuran sisällä. Seuran sisäisessä viestinnässä tiedon on oltava selkeää sekä helposti saatavilla. Tieto välitetään niin, että jokaisella seuran jäsenellä on siihen helppo pääsy. Kaikista asioista, myös ongelmallisista, viestitään avoimesti. Viestintä on monisuuntaista: hallitus ja ryhmät tiedottavat päätöksistään ja toiminnastaan säännöllisesti seuran muille jäsenille. Avoimuus ja läpinäkyvyys arvoina vahvistavat myös yhteisöllisyyttä moniäänisyyden ja vaikutusmahdollisuuksien turvaamisen kautta.

Eläinten oikeudet: DRRD:n nimissä myydään ja tarjoillaan vain vegaanisia tuotteita.