Sisältö

Roller derbyn alkeiskurssit kestävät kolme kuukautta. Harjoituksia on kaksi kertaa viikossa: alkeiskurssin omat treenit sekä tunnin mittaiset höntsätreenit, joissa opetellaan rennolla mielellä pelikuvioita. Alkeiskurssilla opetellaan luisteluasento, luistelutekniikka, pelin säännöt sekä kontaktinoton perusteet.

Alkeiskurssin lopussa suoritetaan taito- ja sääntötestit (eng. minimum skills -test). Taitotestin läpäisemiseksi tulee koko alkeiskurssin ajan harjoitella tavoitteellisesti. Testin läpäisseet pelaajat siirtyvät seuran yhteisiin treeneihin, joita on noin 3 kertaa viikossa. Kuukauden aktiivisen harjoittelun jälkeen voi uudet pelaajat hakea joukkueisiin. Jos haluaa alkaa treenata tavoitteellisesti, voi hakea paikkaa Dirty Riverin A-joukkueesta. Muutoin voi vain jatkaa pelailua ja luistelua esimerkiksi höntsäjoukkueessa tai B-joukkueessa. Seurassamme on siis mahdollista joko nousta huipulle tai harrastaa ja luistella turvallisessa ympäristössä ilman kilpailemista.

Alkeiskurssin aikana opit myös urheiluseurassa toimimista ja pääset tutustumaan useisiin uusiin ihmiseen! Seuramme on täynnä erilaisia ja upeita yksilöitä!

Alkeiskurssille voivat osallistua KAIKKI!

Dirty River Roller Derbyn alkeiskursseille voivat osallistua kaikki yli 16-vuotiaat! Sukupuolella, seksuaalisuudella, kansallisuudella, aiemmalla urheilutaustalla eikä kunnolla ole väliä. Mitään ei tarvi osata etukäteen, vaan kurssille opetetaan kaikki mitä tarvitset taitotestin läpäisemiseksi!

Seurassamme toimii myös useita henkilöitä, jotka eivät luistele ollenkaan. Seuraamme voivat liittyä myös joukkuetoiminnasta, valmentamisesta, toimitsemisesta, tuomaroinnista ja seuratoiminnasta kiinnostuneet henkilöt! Kaikki ovat tasavertaisia seuramme jäseniä ja aina yhtä tervetulleita!

DIRTY RIVER ROLLER DERBY RY:N ARVOT:

Tasavertaisuus: DRRD:n tavoite on olla turvallinen ja syrjinnästä vapaa tila kaikille jäsenilleen, pelien vapaaehtoisille sekä faneille. Sukupuolen moninaisuutta sekä jokaisen jäsenen itsemäärittelyoikeutta kunnioittaen emme käytä sukupuolittavia ilmauksia treenitilassa. DRRD ei hyväksy syrjintää henkilön ihonvärin, uskonnon, sukupuolen, sukupuolikokemuksen, iän, kansallisuuden, vamman, kehon, siviilisäädyn tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella. DRRD:ssä ei hyväksytä arvottamista sen mukaan identifioituuko henkilö naiseksi, mieheksi, muunsukupuoliseksi, transsukupuoliseksi, sukupuolettomaksi, intersukupuoliseksi tai joksikin muuksi. DRRG! ei aseta feminiinisyyden minimivaatimuksia joukkueidensa eikä vastustajajoukkueidensa pelaajille. DRRD:n kilpailevissa joukkueissa saavat pelata kaikki henkilöt, jotka eivät koe kuuluvansa miesten joukkueisiin.

Avoimuus ja läpinäkyvyys: seurassa suhtaudutaan myönteisesti ja avoimesti jäsenten ehdotuksiin ja mielipiteisiin. Jokaisella on oikeus saada äänensä kuuluviin seuran sisällä. Seuran sisäisessä viestinnässä tiedon on oltava selkokielistä sekä helposti saatavilla. Tieto välitetään niin, että jokaisella seuran jäsenellä on siihen helppo pääsy. Tämän vuoksi tiedotuskanavana suositaan seuran virallista foorumia. Kaikista asioista, myös ongelmallisista, viestitään avoimesti. Viestintä on monisuuntaista: hallitus ja ryhmät tiedottavat päätöksistään ja toiminnastaan säännöllisesti seuran muille jäsenille. Avoimuus ja läpinäkyvyys arvoina vahvistavat myös yhteisöllisyyttä moniäänisyyden ja vaikutusmahdollisuuksien turvaamisen kautta.

Eläinten oikeudet: DRRD:n nimissä myydään ja tarjoillaan vain vegaanisia tuotteita.