Nybörjarkursens innehåll

Nybörjarkursen i roller derby pågår i tre månader. Träningar hålls 1-2 gånger i veckan beroende på kursens sammanställning och tillgången till utrymmen. Under kursen lär du dig grunderna i att skrinna, spelets regler och hur man tar kontakt.

Efter nybörjarkursen kan du börja träna med resten av ligan eller gå om kursen, beroende på dina färdigheter. Olika personer utvecklas olika snabbt och det viktiga är att du lär dig skrinna säkert. De kursdeltagare som nått en lämplig färdighetsnivå kan delta i ligans träningar som hålls ca 2-3 gånger i veckan. Om du vill börja träna målinriktat kan du söka till Dirty Rivers A- eller B-lag, eller så kan du välja att fortsätta träna och skrinna i All League-träningarna som är öppna för hela ligan. Möjligheter finns alltså både för den som är tävlingsinriktad och för den som vill skrinna på fritiden i en säker omgivning.

Under nybörjarkursen lär du dig även hur en liga fungerar och får bekanta dig med många nya människor! Vår liga rymmer många olika och fina individer. Vi är en gör-det-själv-liga, så vi förutsätter att ligans medlemmar deltar i upprätthållandet av verksamheten och vår fundraising.

ALLA KAN GÅ NYBÖRJARKURSEN!

Alla som är minst 16 år kan gå Dirty River Roller Derbys nybörjarkurs, oberoende av kön, läggning, medborgarskap, tidigare idrottserfarenhet eller kondition! Du behöver inte kunna något i förväg, allt lärs ut på kursen! DRRDs två lag följer paraplyorganisationen WFTDA:s (Womens Flat Track Derby Association) gender policy. DRRD har inget herrlag men välkomnar män att delta i ligan som domare och funktionärer.

Det går utmärkt att vara aktiv i ligan utan att stå på rullskridskor. Även de som är intresserade av att fungera som tränare, funktionärer eller domare, eller på annat sätt vill delta i lag- och ligaverksamheten är välkomna att bli medlemmar i ligan! Alla medlemmar är likvärdiga och lika välkomna.

Alla som går nybörjarkursen och är med i ligans verksamhet förbinder sig till att följa ligans värderingar.