Roller derby

Roller derby spelas på en oval, platt inomhusbana, där två lag tävlar mot varandra. Spelarna skrinner på rullskridskor med fyra hjul som sitter parvis, så kallade quads. Varje lag har fem spelare på planen åt gången: fyra blockers och en jammer. Jammern (den med stjärnan på hjälmen) är den som tar poäng genom att ta sig förbi motståndarlagets blockers. Blockers huvuduppgift är att blockera motståndarlagets jammer samtidigt som de hjälper sin egen jammer framåt. Det vinnande laget är det som fått flest poäng.

Roller derby är en fullkontaktsport med rötter i 1920-talets USA. Modern roller derby fick sin början i Austin, Texas år 2001 och är numera en av de snabbast växande damidrotterna.

SPELET

En match, eller så kallad bout, består av två halvlekar på 30 minuter var. En halvlek består i sin tur av kortare spelomgångar, så kallade jams, som kan vara upp till två minuter långa. Efter varje jam har spelarna 30 sekunder på sig att förbereda sig för följande jam. Blockers placerar sig mellan den främre startlinjen (pivotlinjen) och bakre startlinjen (jamlinjen) medan jammers står bakom jamlinjen. Varje jam inleds med att domaren blåser en lång signal. Då startar spelarna och jammers försöker ta sig genom klungan av spelarna, som kallas pack. Den jammer som först tagit sig genom packen blir lead jammer. Ett jam avslutas när lead jammern väljer att avbryta genom en handsignal mot höfterna, eller när två minuter gått. Domaren blåser av ett jam med fyra korta signaler som upprepas totalt tre gånger.

LAGEN

Lagen består av upp till 15 spelare vardera. På banan finns samtidigt högst fem spelare ur varje lag: fyra blockers och en jammer. Dessa fem spelare utgör en full line-up. För att ett jam kan börja eller fortsätta måste båda lagen ha minst en blocker och en jammer på banan. Jammern är den enda spelaren som kan ta poäng. Jammerns hjälm pryds av en stjärna. Den blocker som har en rand på sin hjälm är pivot blocker. Vid behov kan jammerstatusen överföras från den ursprungliga jammern till pivoten. De övriga tre blockrarna har ingen markering på sin hjälm.

HUR SPELAR MAN?

En jammer tar poäng genom att passera motståndarlagets blockers. Jammern har passerat en spelare när hens höfter har passerat blockerns höfter och detta skett enligt reglerna. Blockrerna samarbetar för att hjälpa sin jammer att ta sig förbi motståndarlaget samtidigt som de förhindrar motståndarens jammer från att ta poäng. Detta sker bland annat genom att lagligt tackla motståndarlagets blockers ur vägen för den egna jammern och genom att blockera vägen för motståndarlagets jammer. Målet för jammern är att ta sig genom packen och passera motståndarlagets blockers. Första varvet kallas detta “initial pass” (första omkörningen) och jammers tar inga poäng utan tävlar om positionen som “lead jammer”. Lead jammer är den som först har tagit sig genom packen och förbi motståndarlagets blockers utan regelbrott. Lead jammer är en strategisk position: hen kan välja att avbryta jamet innan två minuter gått om det är till fördel för laget. Om jammern får ett straff eller om hen ger över stjärnhatten till pivot blockern tappar hen positionen som lead jammer. Positionen överförs inte till den andra jammern utan spelet fortsätter utan en lead jammer och jamet spelas tills två minuter gått.

PACKEN

Under spelets gång ansvarar båda lagets blockers för packbildningen, det vill säga att klungan av människor på planen placerar och rör sig enligt reglerna. Packen definieras utgående från den grupp med flest spelare från båda lagen som står upprätt och på banan, samt är högst en meter ifrån varandra. Om dessa villkor inte uppfylls uppstår en “no-pack”-situation och blockers måste återbilda packen så fort som möjligt. Vid en no-pack-situation får blockers inte påverka spelet, t.ex. tackla en spelare i motståndarlaget. När packen är bildad kan blockers röra sig och anfalla eller försvara inom packen, eller inom anfallsområdet (engagement zone). Anfallsområdet utgörs av det område som är sex meter framför den spelare som står längst fram i packen samt sex meter bakom den spelar som står sist i packen. Jammers räknas inte som en del av packen utan kan anfalla varandra var som helst på banan.

STRAFF

Om en spelare får ett straff utvisas de till utvisningsbåset för att tjäna ett straff på 30 sekunder för regelbrottet. Som regelbrott räknas bl.a. att förbättra lagets position genom att gena över banans inner- eller ytterkant (“cutting the track”), att hindra eller greppa en motståndare med händer eller underarmar, att blocka någon på otillåtna områden på kroppen (ovanför axlarna, i ryggen, under mitten av låret), blocka någon med otillåtna områden på kroppen (huvudet, armbågarna, händerna, under mitten av låret), att blocka en jammer utanför anfallsområdet sex meter framför eller bakom packen, att ta kontakt med en spelare medan man är utanför banans gränser eller anfallsområdet, att blockera i stillastående läge, eller att blockera i motsatt spelriktning. Om en spelare inte lämnar banan vid en utvisning kan domaren ge spelaren ytterligare ett straff på 30 sekunder för olydnad. Om en spelare får sju straff under ett spel sker en “foul out” och spelaren tas ut ur spelet. Huvuddomaren kan även förvisa en spelare för grovt dåligt uppförande.

DOMARE

Förutom en grupp icke-skrinnande funktionärer (non-skating official eller NSO) finns det sju domare som dömer matchen. Dessa domare skrinner både på insidan och utsidan av banan. Båda jammers har sin egen domare som skrinner vid sidan av jammern medan de andra domarna håller koll på det som händer i packen. En av domarna är huvuddomaren som har rollen som högsta funktionär i matchen.

Reglerna i sin helhet kan hittas här (på engelska).